ZEST-Zjednoczone Experymenty Społecznej Tolerancji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home

ZEST- Zjednoczone Eksperymenty Społecznej Tolerancji

Pacjenci, ich rodziny, przyjaciele i zwykli empatycznie zorientowani adwokaci pacjentów, którzy poza tradycyjnymi, wybrali inne jak tradycyjne sposoby na uzdrowienie ciała i duszy.

Grupa wsparcia, której członkowie zobowiązani są do przestrzegania etyki i zupełnej niezależności osobistej. Prawo do samostanowienia i ochrony życia i zdrowia to prawa niezbywalne, gwarantowane prawami polskiej konstytucji. Wolność i poczucie bezpieczeństwa są najważniejszymi integralnymi prawami człowieka, który znajduje się w czasie regeneracji zdrowia utraconego przez ciężką chorobę lub wypadek losowy ciężki w skutkach.

Wszyscy pacjenci i opiekunowie mogą zostać niezależnymi konsultantami ZEST i redaktorami tekstów zamieszczanych na stronie internetowej. Ważne jest, by pacjenci wytworzyli sieć wymiany informacji, która może wspomagać rekonwalescencję a nawet ratować życie!

 

AZ Physician's Opinion on Cannabis

 

Czy w Polsce może powstać program medycznej marihuany?

 

MEDYCYNA CANNABIS

Cannabis (Marihuana) jest nielegalną, psychoaktywną rośliną, którą wielu lekarzy na świecie traktuje jako substancje o terapeutycznych właściwościach. Światowa literatura medyczna zawiera zwiększającą się liczbę badań naukowych i zeznań pacjentów potwierdzających jej lecznicze zastosowania . W 1839 roku Dr William O’Shaughnessy jako pierwszy w Europie przedstawił Cannabis jako medycynę .

Pierwszym udokumentowanym pacjentem była Królowa Victoria. W USA marihuana polecana była jako środek leczniczy na najróżniejsze dolegliwości. Ekstrakt z Cannabis był produkowany przez główne firmy farmaceutyczne, takie jak: Lilly, Burroughs-Wellcome i Parke-Davis1, a pierwsza dokumentacja potwierdzająca ten fakt pochodzi z polowy XIX wieku. W 1936r. Federalne Biuro Narkotykowe USA wniosło o zmianę prawa i ustanowienie prohibicji użycia Cannabis, niezależnie od powodów. W 1937r. amerykański kongres poparł ustawę prohibicyjną wbrew zaleceniom Amerykańskiego Towarzystwa Medycznego2. W 1942r. Cannabis zostało wyeliminowane z Amerykańskich aptek. W 1964r zdeterminowani naukowcy wyodrębnili chemiczną strukturę DELTA9 tetrahydrocannabinol (THC)4, który jest jednym z głównych aktywnych składników tej rośliny, jak również Cannabinoidem5,6, również występujący w strukturze chemicznej wszystkich organizmów zwierzęcych. „ICRS jest organizacja naukowa zrzeszająca około 500 międzynarodowych członków, aktywnych badaczy w dziedzinie wewnątrz-organicznych systemów endocannabinowych, ekstraktu roślinnego jak również w dziedzinie cannabinoidów syntetycznych.”" (ICRS International Cannabinoid Reserch Society www.icrs2011.org) Obecnie prowadzone na szeroka skale badania potwierdzają medyczna skuteczność rośliny Cannabis. „Badania kliniczne pojedynczych cannabinoidów czy tez całej rośliny (palone Cannabis czy ekstrakt Cannabis) bardzo często były inspirowane pozytywnymi anegdotami pacjentów zażywającymi nie obrobiony medyczne produkt – w postaci rośliny. Działania przeciwwymiotne, pobudzające apetyt, relaksujące, przeciwbólowe, terapeutycznie przy syndromie Teurette to tylko niektóre z takich przypadków.” (International Association for Cannabinoid Medicines- Medical Uses www.cannabis-med.org- List of Clinical Studies i Database of clinical Studies). Biorąc pod uwagę wyniki owych badan, nastawienie środowiska medycznego w kwestii tolerowania Cannabis jako rekomendowanej medycyny wzrasta. Obecnie programy medyczne Cannabis prowadza: Holandia, Niemcy, Czechy, Kanada, 15 stanów USA i Israel, gdzie powstał „komitet do spraw regulacji rynku medycyny Cannabis … Bedzie obejmować reprezentantów Ministerstwa Zdrowia, Izraelskie Biuro Przeciwnarkotykowe, Ministerstwo Rolnictwa, Izraelska Policje, pacjentów, reprezentantów pacjentów i reprezentantów publicznych, aby wyjść naprzeciw wymogom konwencji UN z 1961 roku. ( – Rzecznik Prasowy Izraelskie Ministerstwo Zdrowia. Einav Shimron-Grinbaum, 3.11.2010r. Cały tekst opublikowany na stronie www.medicine-cannabis.eu).

Więcej…
 

Formalności

A. Oświadczenie o chęci przystąpienia do Programu Fenix

B. List Motywacyjny opisujący perspektywę osobistych doświadczeń

C. Historia choroby - wszelkie dokumenty i zaświadczenia mogące stanowić o podstawie przyjęcia do programu.

Do projektu Fenix mogą przyłączyć się wszyscy zainteresowani rozwojem tej nowej gałęzi przemysłu medycyny antycznej.  Pary pacjentów i ich opiekunów (prawnych, bądź wyznaczonych), wolontariat (opiekuni, edukatorzy).
 Jesteś pacjentem stosującym Cannabis, jako medycynę?
 Dlatego aby uregulować formalności prawne i w przyszłości zabezpieczyć bezpieczny dostęp do medycznych upraw, proponujemy, co następuje: prawo pacjenta do upraw własnych na użytek medyczny, związki pacjentów do kolektywnych upraw ogrodowych, a w przyszłości  kooperację  z Ministerstwami Zdrowia i Instytutem Ochrony Roślin i Ziół. Taka forma zamkniętego systemu upraw i dystrybucji pozwoli pacjentom na dostęp do lekarstwa w kosztach produkcji, o zachowanej standaryzacji medycznej. Taki system zaowocowałby bogatym asortymentem medycznym o niemonotonnej jakości i różnorodnej tradycji.
Edukacja w dziedzinie Cannabis (wyłącznie z perspektywy medycyny) jest jednym z głównych filarów Fundacji. Wdrażanie wiedzy i filozofii WAMM jak również otwarcie na różnorodne tradycje "babuni"- jest symbiotycznym przywilejem i nigdy nie obowiązkiem. Poprzedniczka aspiryny zasługuje na szersze poznanie, tak, aby wiedza o zastosowaniu i rytuale podania przetrwała w dokumentach medycznych dłużej niż tylko do epoki Wiktoriańskiej.